JAUNUMI
Māra Špicberga
14.02.2018
19.03. 4 semināru cikls pirmdienās un trešdienās: Dvēseles antropoloģija http://jardi.lv/?lapa=seminari#s32
Māra Špicberga
14.02.2018
3.03. 4 semināru cikls sestdienās: Dvēseles antropoloģija http://jardi.lv/?lapa=seminari#s8

Atpakaļ
Dvēseles antropoloģija – saskarsmes veidošanās šķēršļi, to pārvarēšana, saskarsmes tikumi


Bieži sadzīvē lietojot izteicienu: „man par to sāp sirds”, mēs paši neapzināmies to dziļo un ļoti nopietno ziņu, ko šī izteiksme cenšas pavēstīt.
Dažādu apstākļu dēļ mēs neesam mācījušies saredzēt un pareizi novērtēt simptomus, kas liecina par nopietniem bojājumiem mūsu dvēselē un traucē sastrādāties, traucē mīlēt, traucē audzināt bērnus. Mēs par tiem neaizdomājamies, jo par tiem nezinām.

4 SEMINĀRU CIKLS
Semināros tiek sistemātiski aptvertas astoņas dvēseles kaislības, jeb pataloģijas (rijība, netiklība, mantkārība, dusmas, skumjas, grūtsirdība, godkāre, lepnība), padziļināti analizēt atsevišķas kaislības, meklēt kopsakarības, cēloņus un atrast tām pret nostādāmos tikumus.
Semināri paredzēti ikvienam, kas ikdienā tiekas, strādā un runā ar cilvēkiem. Ikvienam, kas vada cilvēkus, kas audzina bērnus un vēlas izprast savu rīcību un uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem.
Jūsu ieguvumi:
  • izpratne par sevi, savām emocijām, uzvedību un astoņām galvenajām dvēseles kaislībām (rijību, netiklību, mantkārību, dusmām, skumjām, grūtsirdību, godkāri un lepnību);
  • savu emociju un uzvedības kontroles uzlabotas iemaņas, izprotot izkopjamos saskarsmes tikumus kā pretmetus saskarsmes šķēršļiem;
  • izpratne par iespēju mainīt sevi un savu uzvedības modeli;
  • izkoptāka spēja izprast citu cilvēku izjūtas, vajadzības, vēlmes un bažas;
Semināra norise
Dalībnieki tiek iepazīstināti ar dvēseles antropoloģiju, kas balstās uz Baznīcas Tēvu (2.-8.gs. teologi) mācību par cīņu ar dvēseles kaislībām kā būtiskāko saskarsmes šķērsli.
Kursa ilgums
4 semināru cikls. Katras nodarbības ilgums - 2 stundas. Iespējams kursa ilgumu pieskaņot klausītāju vēlmēm. Semināru kalendārs

INDIVIDUĀLAS NODARBĪBAS
Esat nonācis savas dzīves „krustcelēs”? Vai varbūt - netiekat ārā no „apburtā lokā”? Jautājumu vairāk kā atbilžu? Individuālas nodarbības sniedz iespēju atklātai sarunai un laikam, kas tiek veltīts sevis iepazīšanai, kā arī notikumu un procesu izpratnei.
Nodarbībās izmantotā refleksijas metode ļauj pašam nonākt pie nepieciešamajiem lēmumiem. Nodarbību gaitā tiek noskaidroti fakti, „atslēgta” problēma un rezultātā izstrādāta konkrēta stratēģija mērķa sasniegšanai.
Nodarbības paredzētas ikvienam, kurš sajūt nepieciešamību pēc pārmaiņām savā dzīvē un ir nolēmis veltīt laiku tam, lai noskaidrotu tālāko ceļa virzienu un izvēlētos sev piemērotākos līdzekļus tā veikšanai.
Norise
Individuālas tikšanās reizes. Nodarbības ilgums - 1,5 - 2 stundas. Regularitāte un norises laiks tiek kopīgi saskaņots.
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2018. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta